Loading
  • Jeszcze wiecej oczu!/ Even more eye!

    Ostatnio mam natchnienie 🙂
    Przyroda obudziła sie ze snu zimowego, wszystko rozkwitło to i ja mam więcej pomysłów i chęci do pracy. Zdecydowanie kręcą mnie wzory oganiczne, roślinne. Widać potrzebuje kontaktu z naturą po zimie 🙂

    Recently, I have inspiration 🙂 Nature woke up from hibernation, everything bloomed then I have more ideas and willingness to work. I definitely gravitate organics designs, plants. You see I need contact with nature after winter 🙂

  • Może również spodoba Ci się