Loading
  • New eyes, new eyes :)

    Ostatnia w tym 2015 roku aktualizacja oczu 🙂

    Kilka propozycji, wszystkie dostępne w sklepiku na etsy, zapraszam!
    Last in this 2015 year eyes update at shop 🙂
    Several of the proposals, all available at a shop on Etsy, welcome!

  • Może również spodoba Ci się